Our network:  CLC Romania Biblia pentru copii Blog Carti Crestine Newsletter

Lumea de dincolo, o carte de Rene Pache

Lumea de Dincolo de Rene PachePerspectiva viitorului n-ar fi mare lucru dacă ea s-ar reduce la terminarea, fie chiar şi în condiţii glorioase, a dramei terestre. Dumnezeu a pus în inima noastră gândul veşniciei, El fiind singurul în măsură să ne satisfacă, în mod ideal, dorinţa aceasta, prin prezenţa Sa imediată şi permanentă.

În această carte ne propunem să grupăm, să sintetizăm şi să explicăm, într-un chip cât mai lămurit, numeroasele texte biblice – atât de minunate, dar şi atât de impresionante, totodată – care ne vorbesc despre lumea cealaltă.

De vreme ce trebuie să trăim veşnic, în lumea de dincolo, am comite cea mai necugetată faptă dacă am neglija revelaţiile şi avertismentele Sfintei Scripturi referitoare la acest subiect.

Psalmistul spune: "Mai mult face o zi în curţile Tale decât o mie în altă parte” (Psalmul 84:10). Un ceas de meditaţie serioasă care ne transportă prin credinţă, în palatul Marelui Împărat va contribui mai mult la înaintarea noastră în viaţa spirituală şi la depunerea unei mărturii corespunzătoare în folosul semenilor noştri, decât ani întregi consacraţi unor îndeletniciri trecătoare, aparent atrăgătoare, dar fără importanţă, dacă privim din perspectiva veşniciei.

"Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veşniciei!” (Psalmul 139:23-24).

Această carte constituie urmarea lucrării intitulate "Le Retour de Jesus Christ” ("A doua venire a lui Hristos”).

Detalii

ISBN: 9789739586979
Număr pagini: 320
Codul produsului: PV002
Dimensiuni: 130 x 200 mm
Cumpara Lumea de Dincolo de Rene Pache
O publicatie CLC Romania. Toate drepturile rezervate. Copyright 2010